GRZEGORZ REJCHINBACH

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWEGO

Wspieramy naszych Klientów w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje prywatne i zawodowe. Zabezpieczamy nie tylko ich teraźniejszość, ale przede wszystkim przyszłość.

JAK PRACUJEMY

Podczas pierwszego spotkania poznajemy się. Wspólnie analizujemy obecną sytuację, weryfikujemy posiadane umowy i poczynione kroki. Następnie określamy najistotniejsze potrzeby i cele Klienta.

Wówczas przedstawiamy Klientowi indywidualnie dopasowane do jego potrzeb rozwiązania.

W kolejnym kroku wypracowujemy wspólnie z Klientem warunki współpracy. Wdrażamy
kontrakty i realizujemy wspólne cele.

Nasza współpraca z Klientem nie kończy się na podpisaniu jednorazowej umowy. Zespół
Kancelarii dba o Klienta każdego dnia i jest do jego dyspozycji w każdej potrzebie.